På grund av Covid-19 har vi tillfälligt ändrat våra öppettider. Måndag till fredag 11:00 till 15:00.

Integritetspolicy

Vasaboden AB:s integritetspolicy


Allmänt

Vasaboden AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data som om den vore helig.

I Vasabodens integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som administreras av Vasaboden AB. Vasaboden AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.


Personuppgifter vi samlar in

Vasaboden AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress. Vasaboden kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Vasaboden AB registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du genomför en beställning i någon av våra webshoppar.
 2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på någon av våra webbplatser.
 3. Uppdatering av dina uppgifter på Mina sidor (om du skapat ett konto på webbplatsen) som återfinns på vasaboden.se
 4. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 5. Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
 6. Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.


Insamling med samtycke

Genom att du klickar på knappen ”Jag godkänner”, samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i markandsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.Hur vi använder insamlad information

Vasaboden AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:


 1. För att fullgöra beställningar av produkter via en av de webshoppar som erbjuds av Vasaboden AB;
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 8. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 9. För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller produkter som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 11. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Vasaboden genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer
 13. Anställda med kundkontakt har tillgång till dina personuppgifter. I vissa fall har även våra leverantörer tillgång till de personuppgifter som krävs för vårt samarbete med dem. T.ex  har transportbolagen tillgång till dina kontaktuppgifter för att kunna leverera beställda varor. För att skydda dina personuppgifter lagras dessa på servrar som är skyddade med brandväggar och kräver inloggning med lösenord.


Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Vasaboden samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.Om cookies


Vi använder olika typer av cookies på webbplatsen. En cookie är en fil som lagras på din dator och används för att flera olika funktioner i webshopen ska fungera korrekt. Cookies används även i marknadsföringssyfte och för att kunna mäta trafiken på vår hemsida. Du kan själv ställa in de typer av cookies du tillåter oss att använda. Detta gör du i cookie-samtyckesfältet längst upp på sidan första gången du besöker oss. Vi sparar tre olika typer av cookies och du kan välja att stänga av två av dem,  analys/statistik cookies och marknadsföring/remarketing cookies.
Nödvändiga cookies för att webbplatsen skall fungera går ej att stänga av.


Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Vasaboden ger du din tillåtelse till att Vasaboden registrerar och lagrar uppgifter om vilken produkt som köpts samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Vasaboden att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Vasaboden använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, detta kan du göra genom att använda de GDPR-verktyg som finns på Vasaboden.se

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Alma Talent kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vasaboden kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Vasaboden eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).


Du kan enkelt erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade på webbplatsen, genom att  använda GDPR-verktygen och få ett s.k. registerutdrag från Vasaboden.

Rätten att bli bortglömd
Du kan när som helst begära att vi förser dig med alla de personuppgifter vi har kring dig samt även begära att vi tar bort dina personuppgifter från våra system. Genom att använda våra GDPR-verktyg kan du se, ladda ner, eller radera den information vi har sparad om dig i vår databas. I de fall informationen inte får raderas kommer den istället att anonymiseras.

GDPR-Verktyg
Genom att använda våra GDPR-verktyg kan du som kund enkelt och snabbt  få tillgång till de uppgifter vi har sparade om dig i vår databas för webbplatsen.

 • Tillgång till dina personuppgifter
 • Göra ändringar i dina personuppgifter
 • Återkalla samtycke
 • Radering
 • Dataportabilitet/dataflyttbarhet
Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Vasaboden saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vasaboden ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.


Så här kontaktar du oss


För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Vasaboden AB
Norra Ågatan 10
41664 Göteborg
Epostadress: info@vasaboden.se
Telefonnummer: 031-138420

Denna integritetspolicy uppdaterades  2018-05-24