Namnskyltar

Skylten som säger allt!

Att många arbetsgivare ser det som en självklarhet att den anställde skall ha en tydlig namnskylt är det ingen tvekan om.

Då framgång i allra högsta grad bygger på god presentation och en representativ framtoning. Detta skapar tydlighet vid 

personliga möten och det blir även tydligt vem man skall tala med när det uppstår eventuella frågor.

Visa vem du är och gör det med klass!


Designa din egen namnskylt.

Att den anställdes namn skall stå med på skylten är det inget snack om. Men sen om både förnamn och efternamn skall stå med, det kan varierar.

Förutom namn så är det vanligt förekommande med företagsnamnet, eventuell logo, eller personens titel på företaget.

Ta sjukvården som exempel, där är det vanligt att ha med den anställdes namn, yrkestitel och vilket sjukhus personen ifråga jobbar på.

Utöver designen är det även viktigt att välja rätt fästanordning till din namnskylt.

Till exempel om personalen jobbar i t-shirt så är millitärklämman ett sämre val då det inte finns något naturligt 

sätt att fästa den på. Där gör sig då magnet- eller nålfästet sig mycket bättre.